Namecoin là gì? Lịch sử phát triển của NCM coin

Namecoin (NMC) là một công nghệ mã nguồn mở thử nghiệm giúp cải thiện sự phân cấp, an ninh, kiểm duyệt, sự riêng tư và tốc độ của một số thành phần nhất định của cơ sở hạ tầng Internet như DNS và danh tính.

Namecoin được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học và tình nguyện viên quốc tế đang làm việc để bảo vệ tự do ngôn luận trực tuyến và cứu thế giới khỏi một quốc gia giám sát của Orwellian.

Mục đích sử dụng của Namecoin

+ Bảo vệ các quyền tự do ngôn luận trực tuyến bằng cách làm cho trang web chống lại kiểm duyệt hơn.

+ Đính kèm thông tin nhận dạng như GPG và các phím OTR và email, Bitcoin, và địa chỉ Bitmessage tới danh tính bạn chọn.

+ Phân quyền chứng chỉ TLS (HTTPS), được hỗ trợ bởi sự đồng thuận chuỗi khối.

+ Truy cập các trang web sử dụng tên miền cấp cao nhất .bit.

Những ý tưởng được đề xuất như chữ kí, bỏ phiếu, trái phiếu/cổ phần/cổ phiếu, trang web tin tưởng, dịch vụ công chứng và bằng chứng về sự tồn tại.

Lịch sử phát triển của Namecoin

Tháng 9/2010, một cuộc thảo luận đã được tạo ra và bắt đầu tranh luận trên diễn đàn Bitcointalk về vấn đề hệ thống giả thuyết gọi là BitDNS và tổng hợp Bitcoin, dựa trên một cuộc trao đổi tại IRC vào ngày 14/11/2010. Satoshi Nakamoto và Gavin Andresen đã tham gia cuộc thảo luận và ủng hộ về ý tưởng BitDNS. Một phần thưởng cho việc triển khai dự án. BitDNS đã được thông báo tại diễn đàn Bitcointalk vào tháng 12/2010.

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, một nhà phát triển đã quyết định thực hiện ý tưởng này với mục đích nhận được phần thưởng. Vào ngày 18/04/2011 Namecoin được giới thiệu bởi Vinced như một hệ thống đặt tên đa năng và phân bố dựa trên đồng tiền mã hóa Bitcoin.

Khoảng hai năm sau đó, NameID đã được khởi chạy. Đây là một dịch vụ kết hợp các thông tin tiểu sử cùng với các đặc tính trên chuỗi khối. Namecoin và một nhà cung cấp OpenID để cho phép đăng nhập vào các trang web hiện có với danh tính Namecoin.

Vào tháng 02/2013, M. Gronager – nhà phát triển chính của Libcoin tìm thấy một vấn đề bảo mật trong giao thức Namecoin cho phép sửa đổi tên nước ngoài. Nó đã được cố định thành công trong một khoảng thời gian ngắn và không bao giờ được khai thác, ngoài trừ Bitcoin.bit như là một proof-of-concept.

Vào tháng 2/2014, một plug-in cho Firefox tương thích với Windows và Linux, FreeSpeechMe đã được phát hành, cung cấp độ phân giải tự động địa chỉ .bit. Điều này có sẵn bằng cách tải về các chuỗi khối Namecoin và chạy nó trong nền.

Namecoin cũng đã đề cập đến ICANN trong một báo cáo dự thảo công khai như một ví dụ nổi tiếng nhất về phân phối kiểm soát và bảo mật trong DNS.

Sau đó khoảng 1 tháng, OneName đã được phát hành. Đây là một hệ thống nhận dạng được xây dựng trên giao thức Namecoin lưu trữ tên người dùng và dữ liệu cá nhân trong chuỗi khối của Namecoin. Ngược lại với NamID, OneName được xây dựng hoàn toàn cho thông tin tiểu sử và không hỗ trợ xác thực hoặc đăng nhập bằng mật khẩu. OneName sau đó (tháng 9 năm 2015) đã chuyển hồ sơ người dùng từ Namecoin sang Bitcoin blockchain.

Vào tháng 05/2014, K. McCoy và A. Dash giới thiệu Monegraph, một hệ thống liên kết các tài khoản Twitter và các tài sản kĩ thuật số (như là các tác phẩm nghệ thuật) trong chuỗi khối, cho phép người chứng minh quyền sở hữu tài sản đó.

Post Comment